There are women who make things better... simply by showing up. There are women who make things happen. There are women who make their way. There are women who make a difference. And women who make us smile. There are women of wit and wisdom who - through strength and courage - make it through. There are women who change the world everyday... Women like you.
— Ashley Rice

Ons Missie

 

Die Boervrouliga is ‘n Nie-Winsgewende Maatskappy Reg. No. 2012/183989/08 wat gestig is met die doel om armoede onder Blanke Suid-Afrikaners te verlig, ons mense by te staan in nood en te help waar en wanneer ons kan om raad, hulp en hoop te bied in moeilike omstandighede.

 

Dit is ons missie en ons strewe dat geen van ons mense eendag meer in Plakkerskampe hoef te bly nie!

 

Die Boervrouliga is ‘n vrye assosiasie van vroue wat hierdie ideaal deel,  bekommerd is oor die toekoms van ons mense en werklik ‘n verskil wil maak aan die lewe van elke man, vrou en kind wat tans sonder ‘n heenkome of hoop vir die toekoms is.

 

Wetgewing bepaal dat organisasies soos die Boervrouliga nie geregtig is op enige finansiële steun van die regring nie. Maatskappye en ondernemings word ook ontmoedig om organisasies wat hulle beywer om blankes te help, finansieël te steun aangesien dit hul Swart Ekonomiese Bemagtigingstatus negatief beïnvloed. Ons is dus totaal afhanklik van die publiek om ons voortbestaan te verseker.

 

Alle bydraes is vrywillig en lede kan self besluit hoeveel hulle maandeliks of jaarliks as lidmaatskapfooi wil betaal.